Tablica donacija i sponzorstva Grada Knina za 2018. godinu

Tablica donacija i sponzorstva Grada Knina za 2018. godinu

U privitku se nalaze podatci o dodijeljenim bespovratnim sredstvima, sponzorstvima, donacijama ili drugim pomoćima Grada Knina za 2018. godinu

Tablica donacija Grada Knina za 2018. godinu