Odluka o izmjenama i dopunama odluke o rasporedu radnog vremena – 31. siječnja 2020.