Odluka o načinu sakupljanja komunalnog otpada od 15. rujna 2022.