8 – Poslovnik o izmjenama Poslovnika Gradskog vijeća 19. svibnja 2020.