Slika 232 – Fra Petar Knežević – Missa u Harvatski jezik

Slika 232 – Fra Petar Knežević – Missa u Harvatski jezik