Paško Paić

Paško Paić (Šibenik, 29. 10. 1929. – Knin, 21. 4. 2008.)

Legendarni kninski profesor i restaurator kninske tvrđave. Osnovnu školu i gimnaziju pohađao je u Šibeniku. Po završetku srednje škole studira na Filozofskom fakultetu u Zagrebu povijesnu grupu. Diplomirao je 1956. godine. Od 1956. živi u Kninu gdje zasniva i obitelj. U Kninu najprije službuje kao profesor povijesti i povijesti umjetnosti na gimnaziji, a od 1959. do 1972. direktor je iste prosvjetne ustanove. Od 1972. godine do umirovljenja, početkom devedesetih, radi kao profesor, a zbog svojeg znanja i svoje blage naravi bio je omiljen među generacijama kninskih srednjoškolaca.
Već za studentskih dana aktivno je surađivao sa svojim profesorom akademikom Grgom Novakom, prateći ga na arheološkim iskapanjima i pokazujući interes za povijesno-kulturne spomenike. Došavši u Knin nailazi na veliki izazov – kninsku tvrđavu, pa se prihvaća ne samo proučavanja njezine prošlosti i fortifikacijske strukture nego i njene zaštite. Uz svoj prosvjetni rad godinama se volonterski brine o tvrđavi kao i drugim arheološkim spomenicima na kninskom području i poduzima akcije njihovog spašavanja, revitalizacije i obnove. Usporedo s kninskom tvrđavom proučava i brojne arheološke lokalitete u kninskoj okolici. Godine 1961. Pasko Paić je imenovan počasnim konzervatorom za Knin i kninsko područje.
Paić je također zaslužan što je tvrđava danas u vlasništvu Grada, odnosno Kninskog muzeja čije osnivanje je upravo on inicirao 1969. godine kada je postao i prvim direktorom te ustanove.
I pored svakodnevnog rada, poglavito na zaštiti, spašavanju i revitalizaciji kninske tvrđave, Paić nalazi vremena i za publikacijski rad, pa tako priređuje tekst i uređuje tri prospekta o kninskom kraju (1964., 1969., 1974.). Godine 1968. objavljuje i knjigu “Gimnazija u Kninu – Almanah”, a 1977, zajedno s Hrvojem Matkovićem piše školski udžbenik “Šibenik i okolni krajevi”. Koautor je i knjige “Knin i TVIK”, objavljene 1986. godine. Godine 1998. objavljena je njegova knjiga “Hrvatski kraljevski grad Knin”.
Godine 2012. posthumno je dobio Nagradu Grada Knina za životno djelo.