Zaključak o uvjetima i načinu dodjele jednokratnih novčanih naknada