Prijava komunalnog nereda

Home / Prijava komunalnog nereda

Sukladno odredbi članka 36. stavak 2. točka 1. Zakona o održivom gospodarenju otpadom obveza je Grada uspostava sustava za zaprimanje obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu.

Ukoliko primjetite nepropisno odbačen otpad potrebno je popuniti priloženi obrazac i isti dostaviti na adresu komunalnih redara:

jure.zecevic@knin.hr
ljubo.lovric@knin.hr
ivica.klepica@knin.hr

Obrazac prijave:

Prijava komunalnog nereda