Programi 2020

Home / Programi 2020

2020.

Godišnji plan natječaja, odnosno javnih poziva za financiranje programa i projekata udruga u 2020. godini


PROGRAM GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Program građenja komunalne infrastrukture

Izmjene Programa građenja komunalne infrastrukture

Izmjene i dopune II Programa građenja komunalne infrastrukture

Izmjene i dopune III Programa građenja komunalne infrastrukture

Izvršenje Programa građenja komunalne infrastrukture


PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Program održavanja komunalne infrastrukture

Izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture

Izmjene II Programa održavanja komunalne infrastrukture

Izvršenje Programa održavanja komunalne infrastrukture


PROGRAM JAVNIH POTREBA HGSSa

Program javnih potreba za HGSSa


PROGRAM KULTURE

Program kulture

Zaključak o odobrenju sredstava iz Proračuna za HKD Napredak

Zaključak o odobrenju sredstava iz Proračuna za MHAS Split

Odluka o korištenju sredstava proračuna za udruge i ustanove u kulturi

Polugodišnje izvršenje Programa kulture

Izmjena Programa kulture

II. Izmjene Programa kulture

Izvršenje Programa kulture


PROGRAM SPORTA

Programa sporta

Zaključak o korištenju sredstava Proračuna za udruge u sportu

Zaključak o korištenju sredstava Proračuna za zakupninu i najamninu male dvorane

Zaključak o korištenju sredstava Proračuna za suradnju ZS s HOO

Zaključak o korištenju sredstava Proračuna za edukaciju trenera

Zaključak o korištenju sredstava Proračuna za zakup dvorane SŠC

Polugodišnje izvršenje Programa sporta

Izmjena Programa sporta

II. Izmjene Programa sporta

Izvršenje Programa sporta

– Stipendije

Odluka o dodjeli sportskih stipendija


PROGRAM SOCIJALNIH DAVANJA

Program socijalnih davanja

Izmjena i dopuna Programa socijalnih davanja

Polugodišnje izvršenje Programa socijalnih davanja

II. Izmjene i dopune Programa socijalnih davanja

Izvršenje Programa socijalnih davanja

– Stipendije

Zaključak o raspisivanju javnog natječaja za dodjelu stipendija za 2019.-2020.

Odluka o dodjeli učeničkih i studentskih stipendija 2019-2020

– Adaptacija stanova

Odluka o korištenju sredstava za adaptaciju stanova


PROGRAM UDRUGA CIVILNOG DRUŠTVA

Programa udruga civilnog društva

Zaključak o odobrenju sredstava iz Proračuna za Crveni križ

Odluka o korištenju sredstava proračuna za javne potrebe udruga civilnog društva

Odluka o korištenju sredstava proračuna za potrebe udruga civilnog društva 23.10.2020.

Polugodišnje izvršenje Programa udruga civilnog društva

Izmjene Programa udruga civilnog društva

Izvršenje Programa udruga civilnog društva


PROGRAM ZA PREDŠKOLSKI ODGOJ I ŠKOLSTVO

Program Općih javnih potreba u predškolskom odgoju i školstvu

Izmjena Programa Općih javnih potreba u predškolskom odgoju i školstvu

Polugodišnje izvršenje Programa predškolskog odgoja i školstva

II. Izmjene Programa Općih javnih potreba u predškolskom odgoju i školstvu

Izvršenje Programa predškolskog odgoja i školstva