Programi 2021

Home / Programi 2021

2021.

Godišnji plan natječaja, odnosno javnih poziva za financiranje programa i projekata udruga za 2021. godinu


PROGRAM GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTUIRE

Program građenja komunalne infrastrukture

Izmjene i dopune Programa građenja

Izmjene i dopune II Programa građenja

Izmjene i dopune III Programa građenja

Izvršenje Programa građenja komunalne infrastrukture


PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Program održavanja komunalne infrastrukture

Izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture

Izvršenje Programa održavanja komunalne infrastrukture


PROGRAM JAVNIH POTREBA HGSSa

Program javnih potreba HGSSa


PROGRAM KORIŠTENJA SREDSTAVA NAKNADE ZA ZADRŽAVANJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA

Program korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada


PROGRAM KULTURE

Program kulture

Izmjene Programa kulture

Polugodišnje izvršenje Programa kulture

II. Izmjene Programa kulture

Godišnje izvršenje Programa kulture

Odluka o korištenju sredstava proračuna za udruge i ustanove u kulturi


PROGRAM SPORTA

Programa sporta

Polugodišnje izvršenje Programa sporta

I. Izmjene Programa sporta

Godišnje izvršenje Programa sporta

Zaključak o korištenju sredstava Proračuna za udruge u sportu

Zaključak o korištenju sredstava Proračuna za zakupninu i najamninu sportskih dvorana

Zaključak o korištenju sredstava Proračuna za suradnju ZS s HOO

– Stipendije

Odluka o dodjeli sportskih stipendija


PROGRAM SOCIJALNIH DAVANJA

Program socijalnih davanja

Izmjene i dopune Programa socijalnih davanja

Polugodišnje izvršenje Programa socijalnih davanja

II. Izmjene Programa socijalnih davanja

Godišnje izvršenje Programa socijalnih davanja

– Adaptacija stanova

Odluka o dodjeli potpora za adaptaciju stanova


PROGRAM UDRUGA CIVILNOG DRUŠTVA

Program udruga civilnog društva

Polugodišnje izvršenje programa udruga civilnog društva

Godišnje izvršenje Programa udruga civilnog društva

Zaključak o odobrenju sredstava Proračuna za Crveni križ

Odluka o korištenju sredstava proračuna za javne potrebe udruga civilnog društva

Odluka o korištenju sredstava proračuna za javne potrebe udruga civilnog društva od 2.11. 2021.


PROGRAM ZA PREDŠKOLSKI ODGOJ I ŠKOLSTVO

Program Općih javnih potreba u predškolskom odgoju i školstvu

Izmjene i dopune Programa predškolskog odgoja i školstva

Izmjene II Programa predškolskog odgoja i školstva

Polugodišnje izvršenje Programa predškolskog odgoja i školstva

III. Izmjene Programa predškolskog odgoja i školstva

Godišnje izvršenje Programa predškolskog odgoja i školstva

– Stipendije

Zaključak o raspisivanju javnog poziva za stipendije za 2020.-2021.

Odluka o dodjeli stipendija za školsku/akademsku 2020.-2021.


PROGRAM POTPORA GOSPODARSTVU

Program potpora gospodarstvu


PROGRAM POTPORA RAZVOJU TURISTIČKE PONUDE

Program potpora razvoju turističke ponude