Polugodišnje izvršenje programa demografskih mjera