Polugodišnje izvršenje Programa predškolskog odgoja i školstva