Polugodišnje izvršenje programa predškolskog odgoja i školstva