Zaključak o korištenju sredstava Proračuna za edukaciju trenera