Zaključak o korištenju sredstava Proračuna za zakup dvorane SŠC