Zaključak o korištenju sredstava Proračuna za zakupninu i najamninu male dvorane