Proračun Uredba – dugovanja

Home / Proračun Uredba – dugovanja

Primjena Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupku za odgodu plaćanja, obročnu otplatu duga te prodaju, otpis ili djelomičan otpis potraživanja

Vlada Republike Hrvatske donijela je Uredbu o kriterijima, mjerilima i postupku za odgodu plaćanja, obročnu otplatu duga te prodaju, otpis ili djelomičan otpis potraživanja (Narodne novine, broj 52/13), i Uredbu o izmjenama i dopunama uredbe o kriterijima, mjerilima i postupku za odgodu plaćanja, obročnu otplatu duga te prodaju, otpis ili djelomičan otpis potraživanja (Narodne novine, broj 94/14).

Predmet ove Uredbe su nejavna davanja i naknada za koncesije budući su javna davanja uređena Općim poreznim zakonom. Uz mogućnost odgode i obročne otplate, ovom se Uredbom omogućava i prodaja, otpis ili djelomičan otpis potraživanja.
Nastoji se olakšati položaj gospodarstvenicima, ali isto i građanima koji imaju opravdane probleme u izmirivanju njihovih obveza prema državnom proračunu i proračunima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.
Mogućnošću otpisa nejavnih davanja pogotovo fizičkim osobama, ako zadovoljavaju uvjete koji ukazuju na neprimjereno opterećenje, država, ali i jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave pokazuju veći stupanj odgovornosti i brige za one koji su najjače pogođeni trenutnim gospodarskim okolnostima.

Obrasci za podnošenje zahtjeva koje fizičke i pravne osobe podnose prema kriterijima, mjerilima i postupku iz Uredbe nalaze se u privitku.

Fizičkoj i pravnoj osobi može se i na temelju podnesenog zahtjeva (ne na Obrascima ZFO i ZPO) odobriti otpis duga s osnove kamata, ukoliko dospjelu ili nedospjelu glavnicu duga, osim one s naslova javnih davanja, plati u cijelosti jednokratno.

Zahtjev za odgodu plaćanja i obročnu otplatu duga – pravne osobe

Zahtjev za odgodu plaćanja i obročnu otplatu duga i za otpis ili djelomičan otpis potraživanja – fizičke osobe