Izvješče o danim jamstvima i izdatcima po jamstvima 2019.