3.2 Uvjeti korištenja – područja posebnih ograničenja u korištenju