Obavijest o izradi Izmjena i dopuna (VI) Generalnog urbanističkog plana