Odluka o donošenju Prostornog plana uređenja Grada Knina

Odluka o donošenju Prostornog plana uređenja Grada Knina

Gradsko vijeće Grada Knina putem Odbora za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost na sjednici Odbora održanoj dana 31. siječnja 2023. godine, utvrdilo je pročišćeni tekst Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Grada Knina.