Regionalna razvojna agencija Šibensko-kninske županije

Home / Regionalna razvojna agencija Šibensko-kninske županije

Šibensko-kninska županija je u listopadu 1998. godine osnovala Centar za poduzetništvo, koji je započeo s djelovanjem od 01. 01. 1999. godine.

U početku osnovne aktivnosti bile su iz područja poticanja poduzetništva, a s vremenom se je započelo i s pripremom i provedbom regionalnih razvojnih projekata, te je društvo od 2006. godine preimenovano i nosi naziv Regionalna razvojna agencija Šibensko-kninske županije. RRA Šibensko-kninske županije je članica Koordinacije Regionalnih razvojnh agencija regije Jadran (RAJ).

Od 01.01.2012. g preimenovani smo u Javnu ustanovu Razvojna agencija Šibensko-kninske županije, koja je i dalje u 100% vlasništvu županije.

STRUKTURA

Tijela Agencije su Upravno vijeće i ravnatelj. Upravno vijeće upravlja Agencijom, a ravnatelj zastupa i predstavlja Agenciju.Ravnatelj za svoj rad odgovara županu i Upravnom vijeću.

LOKACIJA

Uredi Javne ustanove Razvojne agencije su smješteni u sklopu Inovacijskog centra iNavis u Šibeniku, na adresi Velimira Škorpika 6.

DJELATNOSTI AGENCIJE

 • koordinacija izrade ŽRS i sustava baze razvojnih projekata,
 • praćenje provedbe ŽRS-e,
 • koordinacija svih aktivnosti vezanih za regionalni razvoj između JLS u županiji,
 • provedba elemenata iz komponente za razvoj potpomognutih područja unutar županije,
 • sudjelovanje u radu Partnerskog vijeća statističkih regija,te vođenje tajničkih poslova za Partnersko vijeće županije,
 • koordiniranje središnjeg sustava baze razvojnih projekata,
 • sudjelovanje u izradi razvojnih projekata statističke regije,
 • surađuje s drugim koordinatorima radi stvaranja i provedbe zajedničkih projekata,
 • poticanje zajedničkih razvojnih projekata s drugim jedinicama područne (lokalne) samouprave te međuregionalne i prekogranične suradnje,
 • pružanje tehničke i savjetodavne potpore u programima međunarodne i regionalne suradnje,
 • promocija regije,
 • potpora razvojnim programima uključujući i javno-privatna partnerstva, izravne investicije, joint venture inicijative,
 • posredovanje u suradnji sa nacionalnim i međunarodnim financijskim institucijama,
 • privlačenje izravnih stranih investicija (FDI – foreign direct investment),
 • pružanje tehničke pomoći lokalnim vlastima u izradi projektnih prijedloga za financiranje kroz fondove EU i dr.,
 • izrada studija i elaborata za potrebe županije i JLS,
 • provođenje specijalističkih edukativnih programa,
 • obavljanje svih poslova koji se odnose na poticanje i razvoj malog i srednjeg poduzetništva (edukacija, promidžba, kreditiranje, monitoring, izdavanje jamstava i druge usluge poduzetnicima),
 • razvoj ljudskih potencijala za potrebe poduzetnika.

Djelatnici:

 

Mira Lepur ravnateljica
mira.lepur@rra-sibenik.hr
Željko Šimunac, dipl.ing.prometa pomoćnik ravnatelja
zeljko.simunac@rra-sibenik.hr
Kristina Bujas, ek.teh. referent
kristina.bujas@rra-sibenik.hr
Zoran Belak, dipl. oec. viši savjetnik
zoran.belak@rra-sibenik.hr
Sandra Dubravica Burić, dipl.oec. viši savjetnik
sandra.buric@rra-sibenik.hr
Katarina Mrvica, dipl.soc.radnik viši savjetnik
katarina.mrvica@rra-sibenik.hr
Josip Aras, dipl.ing. el viši savjetnik
josip.aras@rra-sibenik.hr
Ines Latocha, univ.spec.oec. viši savjetnik
ines.latocha@rra-sibenik.hr
Dario Šimić, dipl.oec. savjetnik
dario.simic@rra-sibenik.hr
Ivan Jurković, dipl.oec. viši stručni suradnik
ivan.jurkovic@rra-sibenik.hr
Ana Matas, mag.oec. viši stručni suradnik
ana.matas@rra-sibenik.hr
Martin Bilušić, mag.ing.str viši stručni suradnik
martin.bilusic@rra-sibenik.hr
Grgo Bratić, dipl.oec. viši stručni suradnik
grgo.bratic@rra-sibenik.hr
Katarina Golubić – Pauk, struč.spec.oec. viši stručni suradnik
katarina.golubic-pauk@rra-sibenik.hr
Ivana Bagić, struč.spec.oec. viši stručni suradnik
ivana.bagic@rra-sibenik.hr
Damir Buntić, ing. agr stručni suradnik
damir.buntic@rra-sibenik.hr
Lea Lokas, mag.ing.kem vježbenik
lea.lokas@rra-sibenik.hr
Karmela Crnica, mag.ing.agr stručno osposobljavanje
karmela.crnica@rra-sibenik.hr