Home / Rekonstrukcija i opremanje Informacijsko-inovacijskog inkubatora

           

Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Naziv projekta: KK.08.2.1.09.0006 Rekonstrukcija i opremanje Informacijsko-inovacijskog inkubatora
(3i)

Nositelj: Grad Knin

Partner: Javna ustanova Lokalna razvojna agencija Matica

Kratki opis: Cilj projekta je razvoj poslovne infrastrukture i kontinuirane podrške poduzetnicima za
osnivanje i razvoj novih poduhvata i povećanje konkurentnosti na domaćem i stranom tržištu. Kroz
predloženi projekt izgraditi će se fizička infrastruktura u Poslovnoj zoni Preparandija. Grad Knin u svom
vlasništvu ima tzv. Stojnu kuću koja se planira renovirati (min 500m2 prostora) i opremiti za potrebe
Informacijsko-inovacijskog inkubatora (3i) sa visokom tehnologijom (serveri, radne stanice, 3D printer,
CNC uređaj i sl.), učionicom, printaonicom, salom za sastanke, prostorima za co-working te sadržajima za
razonodu uobičajenima za ovakvu vrstu objekata. Rekonstrukcija i opremanje Informacijsko-inovacijskog
inkubatora (3i) osigurati će uvjete za otvaranje novih start up-ova te kreirati nove mogućnosti za
zapošljavanje koje će doprinijeti održivoj fizičkoj, socijalnoj i gospodarskoj regeneraciji područja grada
Knina. Rekonstrukcijom i opremanjem informacijsko-inovacijskog inkubatora (3i) otvaraju se nove
mogućnosti te omogućava efikasnije pružanje potpora poduzetnicima, studentima i učenicima.

Cilj projekta: Razvoj poslovne infrastrukture i kontinuirane podrške poduzetnicima za osnivanje i razvoj
novih poduhvata i povećanje konkurentnosti na domaćem i stranom tržištu. Rekonstrukcija i opremanje
objekta omogućava razvoj poslovne infrastrukture i kontinuirane podrške poduzetnicima te tako
povećava njihovu konkurentnost. Ciljane skupine su lokalni poduzetnici – početnici, start-up poduzeća te
studenti i srednjoškolski učenici.

Očekivani rezultati:

  • uređen i opremljen informacijsko-inovacijski inkubator (min.500 m2) – 1 jedinica,
  • osnovano najmanje 15 start-up poduzeća do 2023, najmanje 30 novozaposlenih u start-up
    poduzećima, najmanje 15 start-up projekata razvijeno i podržano u okviru projekta,
  • najmanje 100 poduzetnika /studenata/učenika educirano o poduzetničkim vještinama i
    znanjima.

Ukupna vrijednost projekta: 12.218.975,74 kn

Iznos koji sufinancira EU:10.386.129,37 kn

Izvor financiranja: EU (Europski fond za regionalni razvoj) i Grad Knin

Razdoblje provedbe projekta: 01.01.2020. – 01.07.2022.

Kontakt osoba za više informacija: Josipa Čupić, josipa.cupic@knin.hr , 091 336 1008

Za više informacija o EU fondovima: www.strukturnifondovi.hr