Odluka o komunalnom redu – konačni nacrt prijedloga