Javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga Odluke o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada

Na temelju članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN broj 85/15) Grad Knin započinje postupak savjetovanja sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga Odluke o mjerama za sprečavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada na području Grada Knina.

Pozivamo predstavnike zainteresirane javnosti da najkasnije do 2. ožujka 2018. godine dostave svoje prijedloge i mišljenja na Nacrt prijedloga Odluke o mjerama za sprečavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada.

Prijedlozi i mišljenja na Nacrt prijedloga Odluke o mjerama za sprečavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada mogu se dostaviti putem priloženog obrasca na e-mail adresu: goran.radulovic@knin.hr ili putem pošte na adresu: Grad Knin, Upravni odjel za prostorno uređenje, komunalne, imovinskopravne poslove i zaštitu okoliša, dr. Franje Tuđmana 2, 22300 Knin.

Nacrt prijedloga Odluke o mjerama za sprečavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada s obrazloženjem nalazi se u privitku.

Odluka o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanje otpada – NACRT PRIJEDLOGA

Javno savjetovanje – OBRAZAC