Obrazloženje Nacrta prijedloga Odluke o komunalnoj naknadi