Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju uredništva Službenog glasila GK – 2