Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju uredništva službenog glasila GK – 34