ZAKLJUČAK o raspodjeli sredstava iz Proračuna Grada Knina za 2019. godinu – Program  javnih potreba u sportu na području Grada Knina

Gradonačelnik Grada Knina na temelju članka 76. Zakona o sportu ( „Narodne novine“, broj 71/06, 150/18, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15, 19/16),  Programa javnih potreba u sportu na području grada Knina za 2019. godini („Službeno glasilo Grada Knina“ broj 12/18), Prijedloga Povjerenstava Zajednice sportova Grada Knina od 15. prosinca 2018. godine, KLASA: 620-01/18-01/2, URBROJ: 2182/10-03-18-3, sukladno članku 45. Statuta Grada Knina („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“ broj 7/09, 3/13 i 11/13-pročišćeni tekst i „Službeno glasilo Grada Knina“ broj 4/14, 2/18 i 6/18-pročišćeni tekst), dana 7. siječnja 2018. godine, donosi

 

ZAKLJUČAK

o raspodjeli sredstava iz Proračuna Grada Knina za 2019. godinu – Program  javnih potreba u sportu na području Grada Knina

 

 I.

Predviđeni iznos ukupnih sredstava koji je na raspolaganju u Proračunu Grada Knina za sufinanciranje programa/projekata u području sporta za 2019. godinu iznosi 946.800,00 kuna, sukladno  Programu javnih potreba u sportu na području Grada Knina za 2019. godinu („Službeno glasilo Grada Knina“, broj 12/18 – dalje: Program).

 

Navedena sredstva planirana su u Proračunu Grada Knina za 2019. godinu – Program 1014  – Potpore razvoju sporta (pozicija R0252, R0857, R0045, R0253, R0842, R0726, R0727, R0844).

 

II.

Za financiranje projekata i programa sportskih udruga i organizacija, Programom je predviđen iznos od 550.000,00 kuna, i to kako slijedi:

 

R.br.

 

Naziv korisnika                                                                                  IZNOS (kuna)

 

1. Nogometni klub „Dinara“, Knin                                                      156.000,00 kuna
2. Zajednica sportova Grada Knina                                                       74.000,00  kuna
3. Odbojkaški klub „Mladost 2000“  Knin                                            25.000,00  kuna
4. Športsko ribolovno društvo „Krka- Knin“                                         10.000,00  kuna
5. Malonogometni klub „Kijevo“, Knin                                                 48.000,00  kuna
6. Atletski klub „Sveti Ante“, Knin                                                        40.000,00 kuna
7. Klub sjedeće odbojke „Knin 95“                                                        25.000,00 kuna
8. Taekwondo klub „DIV Knin“                                                             39.000,00 kuna
9. Biciklistički klub „Adrion oros“                                                           6.000,00 kuna
10. DSR „Sport za sve“, Knin                                                                     8.000,00 kuna
11. DSR „Sport za sve“, Golubić                                                                6.000,00 kuna
12. Stolnoteniski klub „Knin“, Knin                                                           9.000,00 kuna
13. Karate klub „Tigar“, Knin                                                                   12.000,00 kuna
14. Boćarski klub „Zrinski“, Knin                                                              9.000,00 kuna
15. Košarkaški klub Knin                                                                          12.000,00 kuna
16. Karate klub “Knin“, Knin                                                                    12.000,00 kuna
17. Taekwondo klub „Olympic“                                                               25.000,00 kuna
18. Šahovski klub Knin                                                                               8.000,00 kuna
19. Teniski klub „Kralj Zvonimir“, Knin                                                    9.000,00 kuna
20. Ženski rukometni klub Knin                                                               12.000,00 kuna
21. Skijaški klub „Knin-ski“, Knin                                                             5.000,00 kuna
          U  K  U  P  N  O :                                                                               550.000,00 kuna

 

III.

Na ime troška participacije za održavanje sportskih dvorana u sklopu Programa, Grad Knin u 2019. godini osigurava sredstva u ukupnom iznosu od 150.000,00 kuna, od kojih za:

–   dvoranu Srednje škole „Lovre Montija“, 80.000,00 kuna

– malu dvoranu Zajednice sportova Grada Knina, dvoranu Osnovne škole „Domovinske zahvalnosti“ (veliku i malu na katu), malu dvoranu Osnovne škole „dr. Franje Tuđmana“ (na katu), ukupno 70.000,00 kuna.

 

IV.

            Za nagrade po osnovu ostvarenih iznimnih rezultata u sportu za pojedince i sportske kolektive, u sklopu Programa Grad Knin predviđa i sredstva u iznosu od 30.0000,00 kuna.

 

V.

Na ime suradnje Zajednice sportova Grada Knina sa Hrvatskim olimpijskim odborom, Grad Knin je, u sklopu Programa, predvidio sredstva u ukupnom iznosu od 70.000,00 kuna.

 

VI.

Na ime troška participacije u organizaciji sportskih manifestacija značajnih za Grad Knin, u sklopu Programa osigurana su sredstva u iznosu od 50.000,00 kuna.

 

VII.

Za izvanredne troškove nastale po osnovu ostvarenih iznimnih rezultata u sportskim aktivnostima, u sklopu ovoga Programa za 2019. godinu, Grad je predvidio iznos od 20.000,00 kuna.

 

VIII.

Za sportske stipendije ovim Programom, predviđena su sredstva u iznosu od ukupno 76.800, 00 kuna.

 

IX.

Sredstva Proračuna Grada Knina za 2019. godinu u iznosu od 946.800,00 kuna namijenjena su za financiranje sporta za 2019. godinu, a sredstva će se doznačavati na žiro račun korisnika temeljem ugovora o sufinanciranju, ovisno o dinamici i izvršavanju programa korisnika i prilivu sredstava u Proračun Grada.

Iznimno od prethodnog stavka, iznos od 550.000,00 kuna namijenjen za financiranje programa/projekata sportskih udruga, uplaćivati će se na žiro-račun Zajednice sportova Grada Knina, koja će dalje transferirati sredstva sportskim udrugama navedenim u točki II. Zaključka, što će se regulirati zasebnim ugovorom između Grada Knina i Zajednice sportova Grada Knina, a Zajednica sportova Grada Knina će sklopiti zasebne ugovore sa svim sportskim udrugama koje su uključene u program financiranja, te presliku istih dostaviti Gradu Kninu.

 

X.

Ovaj Zaključak objaviti će se u prvom sljedećem broju „Službenog glasila Grada Knina“.

        

                                                                                                    GRADONAČELNIK

                                                                                                       dr.sc. Marko Jelić

Zaključak o korištenju sredstava Proračuna Grada Knina za udruge u sportu za 2019. godinu