Zamjenici gradonačelnika

Home / Zamjenici gradonačelnika

Marijo Ćaćić (Nezavisna lista)

OSOBNI PODACI:

Rođen: 24.10.1973.
Živi i radi u Kninu

marijo.cacic@knin.hr

OBRAZOVANJE:

2012. – danas: Doktor znanosti (student je na 2. godini poslijediplomskog doktorskog studija Poslovna ekonomija), Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Rijeka (Hrvatska)
2008. – 2011.: Magistar ekonomske struke (smjer Management), mag.oec., Ekonomski fakultet Sveučilišta u Splitu, Split (Hrvatska)
2005. – 2008.: Prvostupnik ekonomije (smjer Malo poduzetništvo), bacc.oec., Veleučilište Marko Marulić u Kninu, Knin (Hrvatska)
Edukacije, treninzi i seminari: Trening na temu Poduzetničko projektiranje, Trening na temu Strateško promišljanje, Trening na temu Upravljanje društvenim učinkom (procjena učinka), Trening na temu Interna kontrola i revizija, Trening na temu Upravljanje neplateži, Trening na temu Psihologija prodaje

POSLOVNA KARIJERA:

04/2015 – 05/2017: Direktor PLUS d.o.o. za poslovno savjetovanje, proizvodnju i usluge, Knin (Hrvatska)

Radio na pripremi projekata za Strukturne fondove EU, izradi investicijskih studija, izradi lokalnih strateških razvojnih dokumenata, stručnih recenzija poslovnih planova i strateških, razvojnih dokumenata
savjetovanju malih poduzetnika i predstavnika jedinica lokalnih samouprava, informiranju poduzetnika o aktualnim natječajima, analiziranji tržišta, komunikaciji sa potencijalnim inozemnim investitorima…
10/2015 – danas Viši predavač – vanjski suradnik Visoka škola za menadžment i dizajn Aspira, Split (Hrvatska)
U prosincu 2015. godine je stekao naslovno nastavno zvanje viši predavač za područje Društvenih znanosti, polje Ekonomija.
Kao vanjski suradnik nositelj je sljedećih kolegija na preddiplomskom stručnom studiju Sportski menadžment na Visokoj školi za menadžment i dizajn Aspira u Splitu:
-Sportski projekt, Ekonomika poduzeća. Na istoj instituciji je na specijalističkom diplomskom stručnom studiju Sportski menadžment nositelj kolegija: Menadžment projekata.
01/2012–07/2015 Predavač – vanjski suradnik Veleučilište Marko Marulić u Kninu, Knin (Hrvatska)
U prosincu 2011. godine je stekao naslovno nastavno zvanje predavač za područje Društvenih znanosti, polje Ekonomija, grana Organizacija i menadžment.
Bio je nositelj ili sunositelj sljedećih kolegija na preddiplomskom stručnom studiju Trgovinsko poslovanje s poduzetništvom te na specijalističkom diplomskom stručnom studiju Ekonomski i normativni okvir poduzetništva na Veleučilištu Marko Marulić u Kninu: Strateški menadžment, Krizni menadžment, Poduzetničko projektiranje, Upravljanje krizom u poslovanju, Poslovna sigurnost, proizvodnja i poduzetništvo
04/2012 – 01/2015 Zamjenik direktora za razvojne projekte Matica d.o.o. za razvoj poljoprivredno prehrambene djelatnosti, Knin (Hrvatska)
– osmišljavanje lokalnih razvojnih koncepata, izrada investicijskih studija, izrada studija izvodivosti i analiza troškova i koristi, izrada lokalnih strateških razvojnih dokumenata, stručne recenzije poslovnih planova i strateških razvojnih dokumenata, savjetovanje malih poduzetnika i predstavnika jedinica lokalnih samouprava, promocija poduzetništva kroz lokalne medije i informiranje poduzetnika o aktualnim
natječajima, pomoć u razvijan ju i registraciji novih proizvoda, analiziranje tržišta, organiziranje stručnih seminara, komunikacija sa potencijalnim inozemnim investitorima,
07/2007–04/2012 Stručni referent Matica d.o.o. za razvoj poljoprivredno prehrambene djelatnosti , Knin (Hrvatska)
07/2007 Koordinator terenskog poslovanja MikroPlus – štedno-kreditna zadruga, Zagreb/Knin (Hrvatska)
– koordinacija rada terenskog osoblja na području središnje i južne Hrvatske, suradnja sa lokalnim i regionalnim predstavnicima vlasti, promocija kreditnih paketa kroz lokalne i regionalne medije, istraživanje tržišta, izrada periodičkih izvješća i sl.
06/2003–08/2004 Stručni referent CRS -program mikrokreditiranja, Zagreb/Knin (Hrvatska)
-aktivno terensko promoviranje kreditnih proizvoda, suradnja sa lokalnim i regionalnim predstavnicima vlasti, organiziranje i vođenje gr upnih prezentacija kreditnih proizvoda, provođenje predkreditnih edukacija članova garantnih krugova, aktivan rad na preveniranju i rješavanju problema neplateži, izrada periodičkih izvješća i drugi administrativni poslovi

POLITIČKA KARIJERA:

Na lokalnim izborima 2017. godine, zamjenik je gradonačelnika na nezavisnoj listi dr. Marka Jelića. Nakon izborne pobjede odnaša dužnost zamjenika gradonačelnika u svom prvom mandatu.

Kristina Perić (Nezavisna lista)

OSOBNI PODACI:

kristina.peric@knin.hr

 

OBRAZOVANJE:
10/2013. – 12/2015.
Stručna specijalistica ekonomije, Veleučilište “Marko Marulić”, Knin (Hrvatska)
11/2010. – 06/2011. Ovlašteni računovođa, Ekonomski fakultet u Splitu u suradnji s udrugom “Hrvatski računovođa”, neovisna udruga računovođa, poreznih savjetnika i financijskih djelatnika., Split
10/2005. – 10/2008. Prvostupnik ekonomije, Veleučilište “Marko Marulić”, Knin (Hrvatska)

POSLOVNA KARIJERA:

08/2014. – 05/2017. Voditelj financija i administrator udruge Udruga “Zvonimir”, Knin (Hrvatska)

– vođenje računovodstva udruge, vođenje računovodstvenog servisa za neprofitne organizacije unutar udruge, priprema i izrada financijskih izvještaja, izrada financijskih planova, izrada planova zaduživanja i otplata, kniženje i evidentiranje poslovnih promjena, obračun i knjiženje plaća, priprema projektne dokumentacije, sudjelovanje u provedbi EU i ostalih projekata
09/2011. – 08/2013. Asistent u računovodstvu Knjigovodstveni servis “Račun”, Knin (Hrvatska)
– obavljanje različitih računovodstvenih poslova ( knjiženje ulaznih7izlaznih računa, usklađivanje salda kupaca i dobavljača, knjiženje izvoda banke i sl. poslovi), priprema i obračun plaća, prijave/odjave zaposlenih, evidencija rada i sl.

POLITIČKA KARIJERA:

Na lokalnim izborima 2017. godine, zamjenica je gradonačelnika na nezavisnoj listi dr. Marka Jelića. Nakon izborne pobjede odnaša dužnost zamjenika gradonačelnika u svom prvom mandatu.

Željko Džepina (SDSS)

OSOBNI PODACI:

Željko Džepina
Rođen 5. studenog 1958. godine u Šibeniku
Oženjen, otac dvoje djece
zeljko.dzepina@knin.hr

 

2006-2011. VSNM-a Grada Knin
1976-1977. Litostoj- Ljubljana 1979-1995. Agroprerada Knin,