Analiza lokalnog tržišta rada

Home / Analiza lokalnog tržišta rada

Analiza lokalnog tržišta rada + Metodologija analize

Tržište rada označava ponudu i potražnju radnika, a uključuje njihovu pripremu, zapošljavanje, napredovanja, otkaze, čekanje na posao, konkurenciju u traženju posla i na samome poslu (Grbac, 2010.g) i sve to utječe na formiranje cijene rada.
Potražnja na tržištu rada: ukupna ponuda radnih mjesta odnosno potražnja poslodavaca za angažiranjem određene količine rada (pod definiranim uvjetima) i po određenoj cijeni Ponuda na tržištu rada: ukupna količina vremena određene količine pojedinaca različitih
znanja i vještina koja se nudi u zamjenu za određenu cijenu.
Bilo koja informacija o veličini i sastavu tržišta rada ili bilo kojeg dijela tržišta rada, načinu na koji ono ili bilo koji njegov dio funkcionira, njegove probleme, prilike koje su mu na raspolaganju te namjere ili težnje povezane sa zapošljavanjem onih koji su njegov dio
(izvor: Međunarodna organizacija rada – ILO)

analizametodologija