OBAVIJEST PODUZETNICIMA: „Izgradnja i opremanje proizvodnih kapaciteta malih i srednjih poduzeća“

Otvoren je novi natječaj Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta, pod nazivom

 „Izgradnja i opremanje proizvodnih kapaciteta malih i srednjih poduzeća“.

Sva poduzeća koja planiraju ulagati u poboljšanje poslovnog razvoja i tehnološke spremnosti, svoje će projekte moći predati od 3. travnja ove godine.
 
Namjena Poziva : potaknuti tvrtke na investicije povezane s osnivanjem nove ili proširenjem kapaciteta postojeće poslovne jedinice, diverzifikacijom proizvodnje ili temeljitom promjenom u poslovnom procesu. U tom su smislu prihvatljiva ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu, posebice kroz opremanje i/ili izgradnju, uz sudjelovanje na sajmovima i usavršavanje osoblja.

Prihvatljiva poduzeća do 250 zaposlenih

Prihvatljivi prijavitelji: poduzeća koji svoja ulaganja planiraju u sektorima

-C  Prerađivačka industrija i

– J  Informacije i komunikacije (uz neke iznimke).

Potencijalni prijavitelji moraju biti registrirani za obavljanje gospodarske djelatnosti najmanje godinu dana prije predaje projektnog prijedloga te imati minimalno jednog zaposlenog na temelju sati rada u 2017. godini.

Vrijednost projekata:

– za mikro i mala poduzeća mora biti veća od 1.111.000 kuna, pri čemu

prijavitelji mogu računati na povrat od 45%,

– za srednja poduzeća mora biti veća od 1.430.000 kuna, pri čemu ona mogu

računati na povrat od 35% uloženih sredstava.

 Maksimalni intenzitet potpore je 15 milijuna kuna.