JAVNI POZIV ZA DODJELU POTPORA POLJOPRIVREDI NA PODRUČJU GRADA KNINA   U 2018. GODINI

 

PREDMET JAVNOG POZIVA

Predmet javnog poziva je dodjela bespovratnih novčanih sredstava za poljoprivrednu proizvodnju na području  grada Knina u 2018. godini.

Bespovratna sredstva dodjeljuju se za:

Mjera 1. Sufinanciranje troškova edukacije i stručnog osposobljavanja u poljoprivredi

Mjera 2. Potpore mladim poljoprivrednicima

Mjera 3. Potpore očuvanju i proširenju stočnog fonda

Mjera 4. Potpore kapitalnim ulaganjima u sektoru biljne proizvodnje

Mjera 5. Potpora izrade prijavne dokumentacije za projekte koji će se prijavljivati za sredstva EU fondova
Cijeli tekst poziva u prilogu