JAVNI POZIV ZA DODJELU POTPORA POLJOPRIVREDI NA PODRUČJU GRADA KNINA   U 2018. GODINI

Ispravak javnog poziva 11.2018. do 10.12.2018.

 

PREDMET JAVNOG POZIVA

Predmet javnog poziva je dodjela bespovratnih novčanih sredstava za poljoprivrednu proizvodnju na području  grada Knina u 2018. godini.

Bespovratna sredstva dodjeljuju se za:

Mjera 1. Sufinanciranje troškova edukacije i stručnog osposobljavanja u poljoprivredi

Mjera 2. Potpore mladim poljoprivrednicima

Mjera 3. Potpore očuvanju i proširenju stočnog fonda

Mjera 4. Potpore kapitalnim ulaganjima u sektoru biljne proizvodnje

Mjera 5. Potpora izrade prijavne dokumentacije za projekte koji će se prijavljivati za sredstva EU fondova
Cijeli tekst poziva u prilogu


Izmjena Programa potpora u poljoprivredi za 2018. godini

Javni poziv za 2018. godinu

Izjava o obavljanju djelatnosi na području grada Knina

Izjava o zadovoljavanju uvjeta za potporu kapitalnih ulaganja u sektoru biljne proizvodnje

Izjava o korištenim državnim potporama male vrijednosti

Zahtjev – SUFINANCIRANJE TROŠKOVA EDUKACIJE I STRUČNOG OSPOSBLJAVANJA

Zahtjev -IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA EU FONDOVE

Zahtjev -POTPORE ZA POVEĆANJE STOČNOG FONDA

Zahtjev – POTPORE MLADIM PODUZETNICIMA

Zahtjev – potpore u sektoru biljne proizvodnje