OBAVIJEST VLASNICIMA OBRTA U GRADU KNINU

Obavještavaju se svi vlasnici poslovnih subjekata u gradu Kninu da je člankom 19. Odluke o komunalnom redu («Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije» br. 5/11) propisano da se reklame na javnim površinama i uz javne površine ne mogu postavljati bez odobrenja nadležnog tijela gradske uprave.

Način i kriterij postavljanja reklama određen je Pravilnikom o vrstama, načinu i postavljanju antena, klima uređaja i reklama na području Grada Knina («Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije» br. 12/11).

Za postavljanje reklama potrebno je podnijeti zahtjev nadležnom tijelu gradske uprave pa se obavještavaju svi vlasnici obrta koji imaju postavljene reklame ili ih namjeravaju postaviti da zahtjev podnesu najkasnije do 15. travnja 2016. godine kako bi im nadležni upravni odjel izdao odobrenje za postavljanje reklama.

Vlasnici reklama koji za njihovo postavljanje nemaju odgovarajuće odobrenje čine prekršaj za koji će komunalni redari izricati novčane kazne propisane Odlukom o komunalnom redu.

 

PROČELNIK
Nenad Damjanović