Zaključak o Programu mjera za suzbijanje patogenih mikroorganizama, štetnih člankonožaca i štetnih glodavaca…

U prilogu donosimo Zaključak o Programu mjera za suzbijanje patogenih mikroorganizama, štetnih člankonožaca (arthropoda) i štetnih glodavaca čije je planirano, organizirano i sustavno suzbijanje mjerama dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije od javnozdravstvene važnosti za Grad Knin u 2016. godini

Gradonačelnik Grada na prijedlog Zavoda za javno zdravstvo Šibensko-kninske županije donosi Programu mjera za suzbijanje patogenih mikroorganizama, štetnih člankonožaca (arthropoda) i štetnih glodavaca čije je planirano, organizirano i sustavno suzbijanje mjerama dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije od javnozdravstvene važnosti za Grad Knin u 2016. godini.

Tekst zaključka