Poziv na uvodno predavanje za Program za gospodarenje šumama šumoposjednika  „Kninske šume“

Hrvatska poljoprivredno-šumarska savjetodavna služba, u suradnji s izvođačem radova Lipov Gaj d.o.o. organizira uvodno predavanje za Program gospodarenja šumama šumoposjednika za gospodarsku jedinicu: „Kninske šume“ .

Gospodarska jedinica obuhvaća katastarske općine:

Biskupija, Cetina, Civljane, Kijevo, Knin, Kninsko polje, Orlić, Polača, Riđane, Ramljane, Turić, Uzdolje, Vrbnik i  Zvjerinjac

Pozivaju se svi šumoposjednici, predstavnici javnih institucija i ostali građani da svojim prijedlozima, primjedbama i sugestijama  sudjeluju u izradi Programa.

Predavanje će se održati 07.11.2018. u općinskoj vijećnici općine Biskupija na adresi:

Trg Ivana Meštrovića  2,Orlić.

 

Predavači: Ivan Mahnić dipl.ing.šumarstva (Lipov Gaj d.o.o.)

Ksenija Franulović dipl.ing.šumarstva (HPŠSS)