Javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga Odluke o autotaksi prijevozu osoba na području Grada Knina

Na temelju članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN broj 85/15) Grad Knin započinje postupak savjetovanja sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga Odluke o autotaksi prijevozu osoba na području Grada Knina.

Pozivamo predstavnike zainteresirane javnosti da najkasnije do 30. studenog 2018. godine dostave svoje prijedloge i mišljenja na Nacrt prijedloga Odluke o autotaksi prijevozu osoba na području Grada Knina.

Prijedlozi i mišljenja na Nacrt prijedloga Odluke o autotaksi prijevozu osoba na području Grada Knina mogu se dostaviti putem priloženog obrasca na e-mail adresu: anka.matic@knin.hr ili putem pošte na adresu: Grad Knin, Upravni odjel za prostorno uređenje, komunalne, imovinskopravne poslove i zaštitu okoliša, dr. Franje Tuđmana 2, 22300 Knin.

Nacrt prijedloga Odluke o autotaksi prijevozu osoba na području Grada Knina s obrazloženjem nalazi se u privitku.

Odluka o autotaksi prijevozu – NACRT PRIJEDLOGA

Javno savjetovanje – OBRAZAC

Odluka o autotaksi prijevozu – IZVJEŠĆE o javnom savjetovanju