PROGRAM POTPORA POLJOPRIVREDI NA PODRUČJU GRADA KNINA ZA PERIOD 2017. – 2019. GODINE

Ovim Programom utvrđuju se aktivnosti u poljoprivredi za koje će Grad Knin u trogodišnjem razdoblju 2017.-2019. godine dodijeliti potpore male vrijednosti te kriteriji i postupak dodjele istih. Potpore podrazumijevaju dodjelu bespovratnih novčanih sredstava iz Proračuna Grada Knina.

Korisnici sredstava potpore jesu: poljoprivrednici upisani u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava (u daljnjem tekstu: Upisnik), te obrti, zadruge i trgovačka društva registrirane za obavljanje poljoprivredne djelatnosti  s sjedištem u gradu Kninu, obavljaju poljoprivrednu proizvodnju za koju traže potporu na području Grada Knina te aktivnost za koju se odobrava potpora obavljaju na vlastitom gospodarstvu, gospodarstvu koje je u najmu ili nekom drugom – dokazivom obliku raspolaganja, da nemaju dugovanja prema Gradu, a ispunjavaju i druge uvjete propisane ovim Programom.

Javni poziv 2017

Program potpora u poljoprivredina području grada Knina za 2017. – 2019.

OBRASCI

Zahtjev – POTPORE MLADIM PODUZETNICIMA

Zahtjev – SUFINANCIRANJE TROŠKOVA EDUKACIJE I STRUČNOG OSPOSBLJAVANJA

Zahtjev – POTPORE ZA POVEĆANJE STOČNOG FONDA

Zahtjev – KAPITALNE POTPORE U SEKTORU BILNE PROIZVODNJE

Izjava o obavljanju djelatvosi na području grada Knina

Izjava o zadovoljavanju uvjeta za potporu kapitalnih ulaganja u sektoru biljne proizvodnje

Izjava o koristenim drzavnih potporama male vrijednosti