10. sjednica Gradskog vijeća Grada Knina u 25. travnja 2018. godine (srijeda) u 16:30 sati

U srijedu 25. travnja 2018. godine u 16:30 sati održat će se 10. sjednica Gradskog vijeća Grada Knina. Obavijest o održavanju sjednice s dnevnim redom možete preuzeti u privitku. Dnevni red 10. sjednice GV

Dnevni red 10. sjednice GV