Dnevni red 18. sjednice gradskog vijeća Grada Knina

Na temelju članka 92. stavka 1. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Knina, sazivam 18. sjednicu Gradskog vijeća Grada Knina za dan 30.  siječnja 2019. godine (srijeda) s  početkom  u 15,30 sati u Gradskoj vijećnici u Kninu

Za sjednicu predlažem sljedeći:

  D N E V N I     R E D

 

  1. Prijedlog Odluke o visini paušalnog poreza po krevetu u sobama, apartmanima i kućama za odmor na području Grada Knina

(Izvjestiteljica: Danijela Merša, pročelnica Upravnog odjela za financije, gospodarstvo i EU fondove)

  1. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za provedbu postupka raspolaganja opremom restorana na kninskoj tvrđavi

(Izvjestiteljica: Kristina Perić, zamjenica gradonačelnika)

  1. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za darovanje vozila marke TOYOTA HILUX

(Izvjestiteljica: Kristina Perić, zamjenica gradonačelnika)

  1. Prijedlog Odluke o komunalnom doprinosu

(Izvjestitelj: Ivica Brčina, službenik ovlašten za obavljanje poslova pročelnika Upravnog odjela za prostorno uređenje, komunalne, imovinskopravne poslove i zaštitu okoliša)

  1. Prijedlog Odluke o komunalnoj naknadi

(Izvjestitelj: Ivica Brčina, službenik ovlašten za obavljanje poslova pročelnika Upravnog odjela za prostorno uređenje, komunalne, imovinskopravne poslove i zaštitu okoliša)

  1. Godišnja analiza stanja u 2018. godini i godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Knina za 2019. godinu

(Izvjestitelj: Marijo Ćaćić, mag.oec., zamjenik gradonačelnika)

  1. Prijedlog Odluke o usvajanju Strategije razvoja Grada Knina 2018.-2023.

(Izvjestitelj: Marijo Ćaćić, mag.oec., zamjenik gradonačelnika)

  1. Vijećnička pitanja

PREDSJEDNICA
Vedrana Požar, struč.spec.oec.