Obavijest o novom terminu javne rasprave o Prijedlogu Izmjena i dopuna (III) Prostornog plana uređenja Grada Knina

Obavijest o novom terminu javne rasprave o Prijedlogu Izmjena i dopuna (III) Prostornog plana uređenja Grada Knina

U skladu s člankom 96. stavkom 3. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, br. 153/13, 65/17, 114/18), Upravni odjel za prostorno uređenje, komunalne, imovinskopravne poslove i zaštitu okoliša Grada Knina obavještava zainteresiranu javnost da će se Javna rasprava o Prijedlogu Izmjena i dopuna (III) Prostornog plana uređenja Grada Knina koja je bila planirana od 4. veljače 2019. godine do 15. veljače 2019. godine, održati od  1. travnja 2019. godine do 12. travnja 2019. godine.

Za vrijeme trajanja javne rasprave javni uvid u prijedlog plana može se izvršiti u prizemlju zgrade gradske uprave, Ulica dr. Franje Tuđmana br. 2, Knin i na službenoj internet stranici Grada Knina www.knin.hr.

Javno izlaganje o Prijedlogu Izmjena i dopuna (III) Prostornog plana uređenja Grada Knina održat će se dana 4. travnja 2019. godine (četvrtak) u 12:00 sati u gradskoj vijećnici Grada Knina, Ulica dr. Franje Tuđmana br. 2, Knin.

Mišljenja, prijedlozi i primjedbe na Prijedlog Izmjena i dopuna (III) Prostornog plana uređenja Grada Knina mogu se dostaviti zaključno do 12. travnja 2019. godine.

Obavijest o novom terminu javne rasprave nalazi se u privitku.

Prostorni plan – obavijest o novom terminu javne rasprave