JAVNI NATJEČAJ: Viši savjetnik za poslove predstavničkog i izvršnog tijela, službeničke poslove i poslove protokola

JAVNI   NATJEČAJ za prijam u službu u Upravni odjel za lokalnu samoupravu i društvene djelatnosti Grada Knina, na neodređeno vrijeme, na radno mjesto:

  • viši savjetnik za poslove predstavničkog i izvršnog tijela, službeničke poslove i poslove protokola, 1 izvršitelj, uz obvezni probni rad od tri mjeseca.

 

Osobe koje se prijavljuju na javni natječaj moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu:

  • punoljetnost,
  • hrvatsko državljanstvo,
  • zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima.

Osim općih uvjeta za prijam u službu osobe moraju ispunjavati i posebne uvjete:

  • magistar pravne struke  (sveučilišni diplomski studij pravne struke)
  • najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
  • položen pravosudni ispit,
  • poznavanje rada na računalu.

Natječaj – Cijeli tekst