Najava 34. sjednice Gradskog vijeća Grada Knina

Na temelju članka 68. stavka 2. i 92. stavaka 1. i 2. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Knina, sazivam 34. sjednicu Gradskog vijeća Grada Knina za dan 12. prosinca 2016. godine (ponedjeljak) s početkom  u 15.00 sati u Gradskoj vijećnici u Kninu

Za sjednicu predlažem sljedeći:

  D N E V N I     R E D

 

  1. Prijedlog Odluke o prijenosu prava građenja na „čest. zem. 111/3 KO Knin“ u korist Veleučilišta „Marko Marulić“ u Kninu

(Izvjestitelj: zamjenik koji obnaša dužnost gradonačelnika Grada Knina Nikola Blažević)

  1. Prijedlog Odluke o osnivanju Poduzetničke zone Oćestovo

(Izvjestitelj: službenik ovlašten za obavljanje poslova pročelnika Ivica Brčina)

  1. Vijećnička pitanja

PREDSJEDNIK
Marinko Tokmakčija