Potpisana povelja o prijateljstvu i suradnji između Grada Knina i Grada Varaždina

Na svečanoj sjednici varaždinskog Gradskog vijeća povodom Dana Grada i blagdana svetog Nikole gradonačelnik Goran Habuš i gradonačelnik Knina Nikola Blažević potpisali su Povelju o suradnju gradova Knina i Varaždina, a uručena su i godišnja priznanja Grada Varaždina.