Radionica: Financijsko upravljanje na lokalnoj razini

U sklopu projekta Tehničke pomoći Ministarstvu regionalnoga razvoja i fondova Europske unije u pripremi Programa integrirane fizičke, gospodarske i socijalne regeneracije malih gradova na ratom pogođenim područjima kojeg provodi WYG savjetovanje d.o.o., 6. prosinca 2016. godine održana je radionica „Financijsko planiranje na lokalnoj razini“ u Kninu, u prostorijama Gradske uprave. Radionicu je održala Nevenka Brkić, voditeljica Službe za financiranje jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, iz Ministarstva financija. Radionici su nazočili predstavnici Grada Knina i Grada Benkovca, kao i predstavnici ostalih proračunskih korisnika iz Knina.

Mjesto održavanja radionice bila je Gradska vijećnica Grada Knina, a predavač je bila Nevenka Brkić.

Radionica je obradila osnove teme iz planiranja proračuna na razini JLS, primjene proračunskih klasifikacija te kako planirati kapitalni projekt i zatvoriti financijsku konstrukciju za realizaciju kapitalnog projekta, a sve u kontekstu provedbe intervencijskih planova. Također, radionica će pružiti sudionicima informacije kako (su)financiranje kapitalnog projekta premostiti dugoročnim zaduživanjem.

img_3643 img_3632 img_3634 img_3635