OBAVIJEST o izradi izmjena i dopuna (IV)  Generalnog urbanističkog plana Grada Knina

Gradsko vijeće Grada Knina na 3. sjednici od 02. listopada 2017. godine donijelo je Odluku o izradi izmjena i dopuna (IV) Generalnog urbanističkog plana Grada Knina („Službeno glasilo Grada Knina“ broj: 9/17). Ovom odlukom stavljena je izvan snage Odluka o ciljanih izmjena i dopuna (IV) Generalnog urbanističkog plana Grada Knina („Službeno glasilo Grada Knina“ broj: 5/17).

O prijedlogu Izmjena i dopuna (IV) Generalnog urbanističkog plana Grada Knina provest će se javna rasprava, a datum, mjesto i vrijeme održavanja bit će objavljeni u sredstvima javnog priopćavanja sukladno Zakonu.

Detaljne informacije o tijeku izrade Izmjena i dopuna (IV) Generalnog urbanističkog plana Grada Knina mogu se dobiti u gradskoj upravi Grada Knina, Upravnom odjelu za prostorno uređenje, komunalne, imovinsko-pravne poslove i zaštitu okoliša, Dr. F. Tuđmana 2, Knin svakim radnim danom od 08-13 sati (soba br.15) ili na telefon 022/664-437

SLUŽBENIK OVLAŠTEN ZA
OBAVLJANJE POSLOVA PROČELNIKA
Ivica Brčina

Prilog: Tekst Odluke