Priručnik: Zajedno za prirodu i okoliš

Prirucnik: Zajedno za prirodu i okoliš

Priručnik za aktivno građanstvo u zaštiti okoliša i suradnju između lokalne samouprave i građana, nastao je kao završni rezultat projekta „Zajedno za prirodu i okoliš” kojega je Udruga Sunce kao koordinator provodila od prosinca 2013. godine do veljače 2016. Projekt je sufinancirala EU iz Europskog socijalnog fonda, te Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske. Projekt se provodio u četiri ciljanja područja; gradu Splitu, na području dvaju parkova prirode; Lastovsko otočje i Telašćica te na području Šibensko-kninske županije.
Temeljni ciljevi projekta bili su doprinijeti povećanju kvalitete života u Dalmaciji kroz jačanje suradnje i sudjelovanja javnosti u zaštiti prirode i okoliša, te osnažiti međusobno povjerenje između organizacija civilnoga društva, odnosno građana i tijela lokalne samouprave u donošenju odluka vezanih uz održivi razvoj. Kao partneri na projektu bili su uključeni Ekološka udruga „Krka” Knin, Grad Knin, Općina Kistanje, Javna ustanova Park prirode Telašćica, Općina Sali, Javna ustanova Park prirode Lastovsko otočje te Općina Lastovo, dok je suradnik na projektu bio Grad Split.
Projektom se željelo ukazati na korisnost i važnost suradnje javnosti i lokalne vlasti u raznim procesima koji se odnose na okoliš, a specifični cilj bio je unaprijediti sudjelovanje organizacija civilnoga društva i građana u lokalnim zajednicama četiri dalmatinske županije s ciljem poboljšanja lokalnih politika očuvanja okoliša i održivog razvoja.
U tu svrhu osmišljen je i proveden cijeli niz aktivnosti; održana su dva seminara o pristupu informacijama, sudjelovanju javnosti i pristupu pravosuđu u pitanjima zaštite okoliša za predstavnike organizacija civilnoga društva te gradova i općina u Dalmaciji; izrađen je poster o sudjelovanju javnosti, održan je trening za predstavnike organizacija civilnoga društva o nenasilnoj komunikaciji; putem Zelenog telefona Udruge Sunce i Ekološke udruge „Krka” Knin, građanima su pružane informacije i pomoć vezane uz probleme okoliša te informacije o tome na koji se način mogu aktivno uključiti u procese na lokalnim razinama. Uz navedeno, važan dio projekta predstavljao je razvoj inovativnih modela i alata za sudjelovanja javnosti te testiranje njihova rada tijekom trajanja projekta. Razvijena
je interaktivna Web mapa grada Splita, Sinjaj.hr (www.sinjaj.hr), putem koje građani danas mogu direktno uputiti lokalnu vlast na okolišne probleme u gradu. Osnovana su Savjetodavna vijeća za okoliš u gradu Splitu i Šibensko-kninskoj županiji, koja su kao jedan od prioriteta za svoj rad tijekom projekta odabrali tematiku održivog gospodarenja otpadom. Participativnim pristupom izrađeni su planovi održivog turizma za područja parkova prirode Lastovsko otočje i Telašćica, a proces izrade rezultirao je i osnivanjem suradničkih vijeća u ovim parkovima.
Rad u okviru ovih modela sudjelovanja javnosti prethodio je pisanju priručnika, sukladno tome priručnik sadrži zbir iskustava i znanja stečenih kroz to vrijeme.
Priručnik je namijenjen predstavnicima organizacija civilnoga društva, službenicima tijela lokalnih uprava kao i svakom građaninu koji želi svojim aktivnim angažmanom u različitim okolišnim procesima pridonijeti zaštiti okoliša i održivom razvoju. Vjerujemo kako je sudjelovanje javnosti ključno za zaštitu okoliša i prirode te postizanje održivog razvoja. Nadamo se da će priručnik biti vrijedan izvor znanja i informacija te poticaj tijelima lokalne vlasti na što bolje uključivanje građana u oblikovanje i donošenje odluka vezanih uz održivi razvoj. S druge strane, predstavnici organizacija civilnoga društva u priručniku će pronaći vrijedna iskustva i informacije koje im mogu pomoći u njihovu angažmanu.
Pozivamo Vas da priručnik koristite kao izvor iskustva koje se može prilagoditi i primijeniti u ostalim lokalnim zajednicama kao i u drugim okolišnim slučajevima.