Počinje projektiranje zahvata na kninskoj tvrđavi

Počinje projektiranje zahvata na kninskoj tvrđavi
Nakon provedenog otvorenog postupka javne nabave velike vrijednosti, Grad Knin je potpisao tri ugovora za pružanje usluga izrade projektno-tehničke dokumentacije za zahvate na kninskoj tvrđavi. Projektno-tehničku dokumentaciju za novu multimedijsku dvoranu, ljetnu pozornicu, vinoteku i interpretacijski centar izrađivat će Zajednica ponuditelja koju čine Code Architect d.o.o. iz Zagreba, Ekonomski fakultet u Rijeci i iAudit d.o.o. iz Rijeke u suradnji s podugovarateljima: Radionica statike d.o.o. iz Zagreba, Gilan d.o.o. iz Splita, Geodetski fakultet iz Zagreba i HVAC – energetika d.o.o. za instalacije iz Oroslavja. Dokumentaciju za izgradnju zip-line sustava i osiguravanje pristupačnosti za osobe s invaliditetom izradit će Zajednica ponuditelja koju čine PRO STUDIO d.o.o. iz Viškova, Ekonomski fakultet u Rijeci i iAudit d.o.o. iz Rijeke. Potpisivanje ugovora za izradu projektno-tehničke dokumentacije za funkcionalnu i dekorativnu rasvjetu i video nadzor tvrđave očekuje se početkom travnja, nakon što Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave donese rješenje o žalbi jednog gospodarskog subjekta na odluku o odabiru. Projektiranje zahvata na kninskoj tvrđavi izuzetno je atraktivno i pobudilo je interes velikog broja projektanata, što je rezultiralo dobivanjem rekordnog broja ponuda, njih 34, koje su uključivale preko stotinu gospodarskih subjekata iz cijele Hrvatske, ali i BiH. Veliki broj ponuda, odnosno visoka razina tržišnog natjecanja rezultirala je znatnim uštedama u ukupnom iznosu potrebnom za projektiranje. Naime, procijenjena vrijednost nabave za izradu projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju nove multimedijske dvorane, ljetne pozornice, uređenje vinoteke, uređenje interpretacijskog centra, izgradnju zip-line sustava i osiguranje pristupačnosti za osobe s invaliditetom je bila 1.026.000,00 kn bez PDV-a. Nakon provedenog postupka javne nabave, vrijednost potpisanih ugovora za projektiranje navedenih zahvata iznosi 548.000,00 kn bez PDV-a, odnosno 685.000,00 kn s PDV-om, što predstavlja uštedu od više od pola milijuna kuna. Projektno-tehnička dokumentacija bi trebala biti izrađena u roku od 5 mjeseci, odnosno do kraja kolovoza 2020. godine. Projektno-tehnička dokumentacija za zahvate na kninskoj tvrđavi izrađuje se u sklopu projekta  KK.08.2.1.03.0028 Priprema projektne dokumentacije za razvojni prioritet Razvoj turističke ponude grada Knina. Ukupna vrijednost ovog projekta je 2.876.550,00 kn od čega Europska unija sufinancira 2.444.961,25 kn iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Projekt se provodi od travnja 2018. Ovaj projekt je dio Intervencijskog plana Grada Knina čiji je cilj održiva fizička, socijalna i gospodarska regeneracija područja grada Knina s ciljem smanjenja socijalnih nejednakosti, isključenosti i siromaštva. Za više informacija o Intervencijskom planu i pojedinačnim projektima posjetite internetsku stranicu Grada Knina https://knin.hr/interevencijski-plan-grada-knina/. Za više informacija o EU fondovima i natječajima posjetite internetsku stranicu www.strukturnifondovi.hr.