Konstituirana Vijeća mjesnih odbora Grada Knina

Nakon izbora za članove Vijeća mjesnih odbora Grada Knina, koji su održani dana 17. travnja 2016. godine, danas, 26. travnja 2016. godine održane su konstituirajući sjednice Vijeća mjesnih odbora i izabrani su predsjednici i zamjenici, kako slijedi:

– Mjesni odbor I.                                predsjednica Anita Ercegovac,

potpredsjednik Nenad Tisaj

– Mjesni odbor II.                               predsjednik Nino Grabić

potpredsjednik Marko Ivić

– Mjesni odbor III.                              predsjednik Krešimir Belak

potpredsjednik Ilija Štrbac

– Mjesni odbor IV. Kovačić               predsjednik Ante Anić-Matić

potpredsjednik Petar Balić

– Mjesni odbor V. Golubić                 predsjednik Katarina Štrbac

potpredsjednik Dario Jozić

Na istoj sjednici izabrani su i članovi za sustav civilne zaštite i spašavanja po mjesnim odborima i to za: Mjesni odbor I. – Marko Jurić, za Mjesni odbor II. – Anto Knežević, za Mjesni odbor III. – Anto Vlajić, za Mjesni odbor IV. – Draženko Jelić i za Mjesni odbor V. – Bartul Golub.