Gradsko vijeće usvojilo prvi rebalans proračuna

Kninsko Gradsko vijeće usvojilo je prvi ovogodišnji rebalans proračuna.

Nakon rebalansa prihodi i primici iznose 70 milijuna kuna.

U 2015. godini Grad Knin je zabilježio manjak prihoda u iznosu od 4 milijuna kuna, izvijestila je pročelnica za financije Danijela Merša predstavljajući izvješće o izvršenju proračuna Grada Knina za 2015. godinu. Zbog tog se manjka, kazala je, išlo u prvi ovogodišnji rebalans.

Primici u prošloj godini su iznosili 35,3 milijuna kuna, a izdaci 39,3 milijuna kuna. Indeks izvršenja proračuna iznosio je 62,5 posto.

Što se tiče prošlogodišnjeg manjka prihoda, najveći manjak se odnosi na prodaju stambenih objekata gdje je ostvareno dva milijuna kuna manje od planiranoga. Komunalni doprinosi su manji za milijun kuna od planiranih, a komunalna naknada je bila manja za 600 tisuća kuna od očekivane.

Dobra vijest je da su prihodi od poreza i prireza na dohodak od nesamostalnog rada  bili za 91 tisuću kuna viši od planiranih te su iznosili 13,2 milijuna kuna. To znači da u prošloj godini nije bilo smanjenja broja zaposlenih u Kninu.

Gradsko vijeće usvojilo je i prijedloge Odluka o dodjeli javnih priznanja Grada Knina.

Nagrade Grada Knina dobit će zamjenik zapovjednika JVP Knin Marko Ivić, arhitekti Ante Vrban i Jerko Rošin, kipar Miro Vuco, tvrtka Graditelj svratišta i poduzeće Čistoća i zelenilo.

Grb Grada Knina posthumno će se dodijeliti prosvjetnoj djelatnici Slavici Šimić i sportskom djelatniku Zdravku Bužonji.

Grb Grada Knina dobit će i prosvjetna djelatnica Vesela Grcić.

Na današnjoj sjednici Gradskog vijeća usvojena su i godišnja izvješća organizacija, ustanova i tvrtki čiji je osnivač Grad.

Izvješća su podnijeli čelne osobe Dječjeg vrtića Cvrčak, Kninskog muzeja, Pučkog otvorenog učilišta Knin, Javne vatrogasne postrojbe Knin, Narodne knjižnice Knin, Vijeća srpske nacionalne manjine, Komunalnog poduzeća, Čistoće i zelenila, Upravitelja, Matice i Turističke zajednice.

Ravnatelj Kninskog muzeja Zvonimir Jelić ponovno je izabran na tu dužnost.

Vijest preuzeta sa Huknet.hr

IMG_9732 IMG_9736 IMG_9737 IMG_9738